pondelok 11. decembra 2017

e-Inteligencia: Pomoc pri chorobách

Nová služba vyhodnotí zadané zdravotné príznaky a podľa ich naliehavosti a závažnosti odporučí ďalší postup. Zároveň zobrazí prehľad pravdepodobných diagnóz, ktoré môžu s ťažkosťami súvisieť a ponúkne tiež možnosť telefonickej konzultácie s lekárom.  

Po ukončení testovacej prevádzky novej služby získa poistenec Dôvery kdekoľvek a kedykoľvek rýchlu a dôveryhodnú radu. Služba bude dostupná na webe aj v mobilnej aplikácii. Slovenskú verziu samodiagnostického nástroja už vyskúšalo približne 70 slovenských lekárov z rôznych lekárskych odborností. Obsahuje vyše 600 bežných diagnóz a dokáže vyhodnotiť viac ako 1.300 symptómov. Unikátnosť aplikácie spočíva v jej schopnosti zdokonaľovať sa prostredníctvom postupného zberu dát od pacientov, ktoré dopĺňa k najčerstvejším medicínskym informáciám.

Poisťovňa plánuje služby na báze umelej inteligencie postupne rozširovať. Pri prvom testovaní záujem o novinku prejavili hlavne ženy, prevažovala veková skupina 20 až 30-ročných. Výsledky sú podobné ako v iných krajinách, kde Infermedica už túto službu uviedla (USA, India, Veľká Britácia, Nemecko, Poľsko). Nástroj sa teší obľube u mladých ľudí vo veku do 30 rokov, celkove ju použilo približne tri milióny ľudí. Z hľadiska rizikových faktorov používatelia najčastejšie udávali hypertenziu, fajčenie a vysoký cholesterol. K TOP predbežným diagnózam, ktoré samodiagnostický nástroj identifikoval, patrili tenzné bolesti hlavy, migréna, syndróm dráždivého čreva, degeneratívne ochorenie platničky krížovej a driekovej chrbtice.