pondelok 11. decembra 2017

EU: Hospodárska a menová únia

Európska komisia predložila akčný plán a návrhy na nadchádzajúcich 18 mesiacov s cieľom posilniť jednotnosť, účinnosť a demokratickú zodpovednosť hospodárskej a menovej únie v Európe do roku 2025. 

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie má viesť k väčšej zamestnanosti, vyššiemu rastu, väčším investíciám, väčšej sociálnej spravodlivosti a makroekonomickej stabilite. Predložený balík opatrení nie je prvým ani posledným krokom v procese dobudovávania hospodárskej a menovej únie v Európe. Všetky doteraz podniknuté reformy viedla snaha o zlúčenie solidarity a zodpovednosti na všetkých úrovniach. Toto úsilie je aj ústrednou prioritou najnovšieho balíka.

Štyri hlavné iniciatívy:
Návrh na zriadenie Európskeho menového fondu (EMF) – vychádzal by z modelu Európskeho mechanizmu stability.
Návrh na začlenenie podstaty Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe do právneho rámca únie.
Oznámenie o nových rozpočtových nástrojoch pre stabilnú eurozónu v rámci únie.
Oznámenie, v ktorom sa objasňujú možné funkcie európskeho ministra hospodárstva a financií – mohol by pôsobiť ako podpredseda Európskej komisie a predseda Euroskupiny, čo umožňujú platné zmluvy EÚ.

Pri tejto príležitosti bol zverejnený aj prieskum Eurobarometer o podpore spoločnej meny euro. Podľa neho 67% Slovákov súhlasí, že euro je pre našu krajinu dobrá vec, pre EÚ je euro dobrá vec podľa 79% respondentov. Vďaka euru sa cíti 23% opýtaných Slovákov ako väčší Európan.