pondelok 18. decembra 2017

EU: Akčný plán pre lepšiu planétu

Na samite Jedna planéta v Paríži, ktorý zorganizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, predstavila Európska komisia niekoľko iniciatív s cieľom modernej a čistej ekonomiky.  

Ide o nový Akčný plán pre planétu, ktorý zahŕňa 10 prelomových iniciatív smerom k modernej ekonomike a spravodlivej spoločnosti:
Finančný sektor v službách klímy
Plán EÚ pre vonkajšie investície – príležitosti pre Afriku a susedné regióny EÚ
Podpora mestských investícií
Čistá energia pre ostrovy
Štrukturálna podpora pre uhoľné regióny
Zapojenie mladých Európanov do boja proti klimatickým zmenám
Inteligentné financovanie smart budov
Súbor pravidiel EÚ o investíciách do energetickej hospodárnosti budov
Investície do ekologických priemyselných technológií
Čistá, prepojená a konkurencieschopná mobilita