utorok 19. decembra 2017

PPA: Pomoc pre začínajúcich poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Na internetovej stránke agentúry v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 6  / Podopatrenie 6.3  je zverejnená Výzva č. 23/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, konkrétne pre:
Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti.
Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.