pondelok 18. decembra 2017

Smartfóny: Nadmerná kontrola pokračuje

Koľkokrát za deň skontrolujete svoj mobil? V roku 2017 sme sa priemerne pozerali na svoj telefón až 50-krát za deň!  

Potvrdil to 17. prieskum Prognózy v oblasti technológií, médií a telekomunikácií, ktorý každoročne pripravuje Deloitte: približne 25% dospelých na celom svete odhadlo počet kontroly smartfónu na 50 alebo viackrát denne a z mladistvých (vo veku 18 až 24) rokov to uviedlo až 40%. V tejto súvislosti až 45% dospelých a 58% mladistvých podľa svojho názoru používa smartfóny príliš často, a preto sa 42% dospelých a 47% mladistvých aktívne snaží obmedziť ich využitie. Ďalších 10% dospelých a 20% mladistvých už premýšľalo o tom, že sa pokúsia kontrolovať ich používanie, zatiaľ však na tom nezačali aktívne pracovať.

V používaní a vnímaní nadmerného používania existujú prirodzene rozdiely. Podľa údajov z roku 2017 si 49% dospelých žien myslí, že svoje zariadenie používajú častejšie, ako by mali, zatiaľ čo to isté si myslí len 41% mužov. Nie každé používanie je však rovnaké. Kontrolovanie telefónu pri sledovaní televízie alebo filmu, pri cestovaní verejnou dopravou alebo pri nakupovaní sa nevníma negatívne. Ak preto ľudia hovoria o obmedzení používania telefónu, pravdepodobne nehovoria o takýchto prípadoch. Existuje však aj používanie smartfónov, ktoré odvracia pozornosť používateľov, poškodzuje ich vzťahy s ostatnými, a dokonca potenciálne ohrozuje zdravie. Napríklad muži, ktorí majú smartfón, sa častejšie rozptyľovali jeho používaním pri šoférovaní ako ženy – v porovnaní 15% mužov oproti  11% žien. Ženy sú však zase aktívnejšie v takomto rozptyľovaní v noci. Takmer 60% žien preruší spánok a skontroluje si v noci svoj telefón.