štvrtok 21. decembra 2017

IT Fitness Test: Pokles digitálnej gramotnosti

Z porovnaní výsledkov v rokoch 2017 a 2015 vyplýva, že u účastníkov starších než 15 rokov klesla priemerná úspešnosť o približne tri percentá. Pokles je evidentný aj u žiakov základných škôl.  

Ukazujú to výsledky šiesteho ročníka testovania, do ktorého sa od apríla do júna 2017 zapojilo vyše 26.000 respondentov zo 458 stredných škôl a 590 základných škôl. Cieľom bolo overiť digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl aj ich učiteľov.

Podľa ITAS testy preukázali zníženie úspešnosti v kategórii kancelárske nástroje. V teste pre základné školy bola najnižšia úspešnosť 21,79%, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o takmer 20 percentuálnych bodov. Z výsledkov ďalej vyplýva, že žiaci majú okrem kategórie internet rezervy vo všetkých ostatných kategóriách. V oblasti bezpečnosť majú problém s kritickým myslením a analýzou textu. Lepšie sa však orientujú v nastavení súkromia aplikácií v smartfóne. V novej kategórii online marketing mali rovnako slabšie výsledky a rezervy.

Podrobné informácie o výsledkoch testovania, štatistiky, grafy a vyhodnotenie s kľúčovými odbornými závermi nájdete v Súhrnnej správe IT Fitness Test 2017.