pondelok 18. decembra 2017

Radíme: Vianočné elektrické svetielka

Stromček musí žiariť, preto ho v súčasnosti ozdobujeme najmä elektrickými svetelnými reťazami. Aj pri nich však hrozí nebezpečenstvo požiara, ktorému musíme predchádzať už pri nákupe.   

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča, aby sme uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Rovnako by sme si mali vyžiadať doklad o kúpe výrobku a nechať si výrobok pred kúpou rozbaliť a predviesť. Všetky údaje pri označovaní tovaru, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku: údaj o výrobcovi/dovozcovi, označenie CE, návody na používanie, informácie o vhodnosti výrobku pre vnútorné alebo vonkajšie použitie. U svietiaceho reťazca je ďalej dôležité:
- dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou musí byť min. 1,5m,
- vonkajší priemer vodičov s izoláciou cca 1,5 mm,
- pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
- pevnosť reťazca (káblov, zariadenia na zmenu režimov svietenia, prívodná šnúra...).

Vianočné svietiace reťazce musia byť označené týmito údajmi: značka pôvodu (môže to byť ochranná známka, identifikácia výrobcu alebo dodávateľa), napätie a príkon náhradných žiaroviek, symbol triedy ochrany II alebo triedy III, ktorý je potrebný podľa druhu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, označenie stupňa ochrany proti prachu a vlhkosti (IP XX) alebo upozornenie, že reťazec je len na vnútorné použitie, menovité napätie reťazcov triedy III, použitie náhradných žiaroviek len takého druhu, aké boli dodané s týmto svietiacim reťazcom.

Musia byť k nim pripojené tiež upozornenia na správne používanie:
1. Nevyberať a nevkladať žiarovky, keď je reťazec pripojený na napájanie (pri vymeniteľných žiarovkách).
2. V iných než utesnených reťazcoch so žiarovkami zapojenými do série ihneď vymeniť chybné žiarovky s rovnakým menovitým napätím a príkonom, aby sa predišlo prehriatiu,nepripájať reťazec na napájanie, ak je ešte v obale, resp. nepripájať reťazec na napájanie, ak je v takom obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie.
3. Ak sú do série zapojené žiarovky s poistkou, nevymieňať žiarovku s poistkou za žiarovku bez poistky.
4. K obyčajným svietiacim reťazcom musí byť pripojený údaj o tom, že reťazec je len na vnútorné použitie.
5. K svietiacim reťazcom, ktoré nie sú určené na vzájomné spojenie, musí byť okrem toho pripojené upozornenie: Nespájať reťazec elektricky s ďalším reťazcom.
6. K svietiacim reťazcom so žiarovkami s poistkou musí byť pripojený údaj o tom, ako sa dajú identifikovať žiarovky s poistkou.
7. Žiarovky s poistkou, ktoré spĺňajú požiadavky, musia mať vhodné identifikačné označenie, ako je napr. osobitná farba.
8. K svietiacim reťazcom s nenormalizovanými žiarovkami (napríklad so žiarovkami nasúvacieho typu) sa musí pripojiť informácia o tom, že na nahradenie žiaroviek sa musia použiť žiarovky rovnakého typu, aké boli pôvodne s reťazcom dodané, alebo takého typu, aký určil výrobca.
9. K svietiacim reťazcom s nevymeniteľnými žiarovkami sa musí pripojiť informácia o tom, že žiarovky sú nevymeniteľné.

Zoznam doteraz zistených svietiacich reťazcov, ktoré boli označené za nebezpečné výrobky na trhu je dostupný na http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.