utorok 19. decembra 2017

On-line: Sledovanie televízie za hranicami

Väčšinu televízneho vysielania nie je možné sledovať za hranicami napriek tomu, že tisícky Slovákov žijúcich v zahraničí by boli ochotné za takýto obsah platiť a vysielatelia by boli ochotní svoj obsah šíriť aj mimo Slovenska. Prekážkou je príliš komplikovaný systém vysporiadania vysielacích práv. 

Európska komisia chce umožniť, aby v prípade záujmu mohli vysielatelia svoj obsah vysielať aj v zahraničí. V súčasnosti je to komplikované kvôli pravidlám udeľovania licencií, ktoré  musia byť vydané zvlášť v každom členskom štáte, kde chce svoj obsah vysielateľ šíriť. Preto navrhuje princíp schválenia všetkých potrebných práv v krajine kde obsah (dokument, film, relácia, serial…) vznikol, čo by stačilo k tomu aby sa obsah mohol šíriť do celej EÚ.

Cieľom je riešenie ťažkostí súvisiacich s vysporiadaním práv, ktoré vysielateľom a operátorom služieb retransmisie umožňujú ponúkať širší prístup k televíznym a rozhlasovým programom v celej EÚ. Návrhom EK sa podporí prístup spotrebiteľov k viacerým televíznym a rozhlasovým programom s pôvodom v iných členských štátoch, a to pokiaľ ide o doplnkové on-line služby vysielacích organizácií aj služby retransmisie.