utorok 6. februára 2018

MobilTest: Dostupný aj v anglickom jazyku

Aplikáciu na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia, bezplatne dostupná na meracinternetu.sk, používajú aj organizácie. Z telekomunikačných operátorov najviac O2 Slovakia.

Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR) aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora. Od mobilných operátorov požadovali v kľúčových lokalitách ŽSR plnohodnotné pokrytie sieťou mobilných hlasových a dátových služieb 2G, 3G, 4G alebo vyššou, poskytovanou prostredníctvom najvyššej technológie v danej lokalite. Pokrytie sieťou dátových služieb malo byť minimálne na úrovni 3G, vrátane pokrytia vo vnútorných priestoroch prevádzok a pracovísk ŽSR. A práve na overenie tohto pokrytia ŽSR realizovali merania kvality siete prostredníctvom meracieho systému MobilTest. V kľúčových lokalitách ŽSR (spolu 42 pracovísk po celej Slovenskej republike) zrealizovali merania kvality v dvoch etapách od 6.8.2017 do 11.8.2017 a od 21.8.2017 do 24.8.2017. V každej z lokalít sa pre každého operátora zrealizovali 3 merania, ktoré sa zaznamenali do protokolu o vykonaní merania.

Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov sú k dispozícii na meracinternetu.sk. Toto webové rozhranie umožňuje testovanie pevného pripojenia a uľahčuje stiahnutie mobilnej aplikácie z internetových obchodov. Používateľ mobilnej aplikácie si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania nájde na mape a môže ich následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Aplikácia je užitočná aj pri plánovaní dovoleniek alebo výletov po Slovensku.

MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a smartfóny s Android aj iOS. Umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k používateľovi), rýchlosť odosielania dát (od používateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom RU MobilTest.