utorok 6. februára 2018

Úver: Začínajúci podnikatelia

Vďaka Európskemu investičnému fondu (EIF) a programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) si môžete požičať do 25.000 eur so zvýhodnenou sadzbou a bez nutnosti zakladať majetok.  

Záujemcom, ktorí chcú rozbehnúť vlastný biznis a nemajú predchádzajúce podnikateľské skúsenosti, poskytuje v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky ako jediná komerčná banka financovanie a aj bezplatné konzultácie, mentoring či rôzne networkingové príležitosti Slovenská sporiteľňa. Zmluva, ktorú uzatvorila s EIF, umožňuje žiadateľom získať úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a bez potreby zakladať majetok. Je to vďaka záruke prostredníctvom programu Zamestnanosť a sociálna inovácia EaSI a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu, ktorá je financovaná Európskou úniou. Jej realizáciou Európska komisia poverila Európsky investičný fond.

Zvýhodnené úvery sú určené začínajúcim aj existujúcim podnikateľom, slobodným povolaniam a mikropodnikom, ktoré sú vo fáze start-up, rozbehu alebo rozvoja podnikania a spĺňajú tieto podmienky: zamestnávajú menej ako 10 ľudí, ich ročný obrat je nižší ako1 mil. eur, majú sídlo v SR, nemajú vedené žiadne súdne spory, konkurz, likvidácie či záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám, začínajúci podnikatelia  predložia perspektívny biznis plán (s jeho prípravou bezplatne pomôžu špecialisti banky).
Podmienky financovania:
- výška splátkového úveru do 25 tisíc eur,
- splatnosť 3 mesiace až 6 rokov s možnosťou odkladu splátky istiny až do 6 mesiacov,
- ročná úroková sadzba zvýhodnená o 1,5 – 3 percentuálne body,
- bez ručenia nehnuteľnosťou či iného zabezpečenia (okrem právnických osôb, kde majoritní vlastníci spoločnosti pristupujú k záväzku).

Záruka EaSI bude platná pre zmluvy schválené do 14. decembra 2020, celkový objem úverov môže dosiahnuť až 20 miliónov eur. Európska komisia po prvýkrát podporuje aj sociálne podniky formou investícií do výšky 500.000 EUR.