štvrtok 8. februára 2018

SR: Väčšina ľudí s duševnými chorobami na Slovensku sa nelieči

Na Slovensku žijú stovky tisíc ľudí, ktorí majú príznaky depresie, úzkostných porúch a závislostí, no neliečia sa. 

„Až 67% ľudí, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou trpia depresiou, sa v súčasnosti nelieči. Spomedzi ľudí s príznakmi závislosti od alkoholu sa nelieči až 80% z nich. Pri ľuďoch, ktorí majú s veľkou pravdepodobnosťou príznaky úzkostných porúch, dosahuje počet neliečených dokonca až 84%“, upresnila doc. Alexandra Bražinová. Dnes pritom existuje účinná liečba, ktorá by im pomohla a zlepšila kvalitu ich života. Príčiny tohto stavu môžu byť rôzne: nevedomosť, spoločenská stigma a predsudky, nedostupnosť starostlivosti, chýbajúca prevencia či chýbajúca komunitná starostlivosť.

Najhorším možným dopadom duševnej poruchy je samovražednosť. Viaceré systematické prehľady epidemiologických štúdií samovražednosti ukazujú, že až v 90% dokonaných samovrážd dotyčný predtým trpel duševnou poruchou. Podľa výskumu miera samovražednosti na Slovensku je niekoľkonásobne vyššia u mužov a stúpa s narastajúcim vekom. „Najvyššia miera samovražednosti je u najstarších mužov. Je potrebné, aby sa tomu venovala pozornosť – aby sa praktický lekár pri prehliadke pacienta pýtal aj na to, ako sa cíti a v prípade potreby ho odporučil k odborníkovi. Odchod do dôchodku, strata náplne života, zníženie finančného príjmu, nezhody v rodine, strata partnera – to všetko prispieva k tomu, že sa starší človek môže začať cítiť opustený, sám, že nezvláda život“, ozrejmila A. Bražinová.

Aj riziko samovražednosti u mladých mužov je u nás až 9-násobne vyššie oproti ženám. Muži vo veku od 20 do 40 rokov majú na Slovensku podľa výskumu A. Bražinovej až 9-násobne vyššie riziko samovražednosti v porovnaní so ženami! Slovensko je pritom jednou z mála vyspelých krajín, ktorá sa samovražednosťou vôbec nezaoberá: nemáme národný program na prevenciu samovražednosti, žiadnu krízovú linku, kde by mohol človek v psychickej kríze zavolať. Ide pritom o úmrtia, ktorým sa dá do veľkej miery predchádzať.