štvrtok 8. februára 2018

Radíme: Pôžičky pre pedagógov

Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci v školstve, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (interní doktorandi) a zamestnanci vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti dosiahnu vek najviac 35 rokov žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. 

Na poskytovanie pôžičiek pre pedagógov na kalendárny rok 2018 sú vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2.400.000 eur. Po prvýkrát budú rozdelené medzi jednotlivé termíny na doručovanie žiadostí o pôžičku:
- do 28. februára 2018  vo výške 600.000 eur,
- do 30. júna 2018  vo výške 600.000 eur,
- do 31. októbra 2018  vo výške 1.200.000 eur.
Výška úrokovej sadzby je stanovená na 3% a pedagógovia si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 1.000 eur do 15.000 eur, pričom pôžičky do 3.000 eur sa poskytujú bez nutnosti ich zabezpečenia ručiteľom.

Podrobné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek a tlačivá sú zverejnené na webovom sídle fondu fnpv.sk.