piatok 9. februára 2018

Trend: Spolupráca medzi ľuďmi a strojmi

Až 82% z 3.800 manažérov z rôznych odvetví očakáva, že stroje a ľudia budú pracovať v spoločných tímoch už do piatich rokov. Prieskum Dell Technologies zisťoval odpovede na otázky typu: budú mať ľudia viac času, alebo budú produktívnejší a spokojnejší ako dnes? 

Manažéri zo 17 krajín mali odlišné názory. Kým polovica z nich sa domnieva, že automatizované systémy ľuďom ušetria čas, druhá polovica si myslí opak. A zatiaľčo 42% respondentov očakáva, že ľudia dokážu na stroje delegovať niektoré nezáživné úlohy a práca prinesie väčšie uspokojenie, 58% s tým nesúhlasí. Naopak zhodu našli v tom, že digitálna transormácia je nevyhnutná a partnerstvo ľudí a strojov je neodvratné. Iba 27% opýtaných však verí, že robia všetko pre to, aby sa ich organizácia na tento trend pripravila. Väčšina manažérov si uvedomuje, že firmy sa musia v najbližších rokoch zmeniť a že ich neminie digitálna transformácia. Napríklad 90% z nich očakáva, že do piatich rokov budú dnešné produkty predávať ako služby, 80% si myslí, že zákaznícku skúsenosť dokážu obohatiť o virtuálnu realitu a 81% predpokladá využívanie umelej inteligencie pri spracúvaní požiadaviek klientov.

Prieskum tiež ukázal, že viaceré podniky nekonajú dostatočne rýchlo a razantne, aby prekonali prekážky, ktoré im bránia v digitalizácii podnikania. Stať sa úspešným digitálnym hráčom firmám bráni najmä chýbajúca digitálna vízia a stratégia (61%), slabo pripravení zamestnanci (61%), technologické obmedzenia (51%) a nedostatok času a peňazí (37%).