piatok 9. februára 2018

EU: Európska únia si viac posvieti na pesticídy

V reakcii na obavy z rizika používania herbicídu glyfosát zriadil Európsky parlament osobitný výbor na preskúmanie povoľovacieho postupu EÚ pre pesticídy.

„Musíme jasne a trasparentne prešetriť riziko glyfosátu a postup pri udeľovaní licencie. Kým sa spoľahlivo nevyvráti potenciálna hrozba, nemôže byť povolené jeho ďalšie používanie. Sme pripravení dôkladne to prešetriť", uviedol slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik, člen výboru. Hoci podľa niektorých vedeckých štúdií môže mať glyfosát karcinogénne účinky, Európska komisia vlani v novembri predĺžila platnosť jeho licencie o ďalších päť rokov. Nový výbor má celú situáciu transparentne posúdiť. Mikolášik pri hlasovaní v októbri minulého roka podporil úplný zákaz herbicídov na báze glyfosátu do decembra 2022. Veľa umelých hnojív v pôde dnes podľa neho zaťažuje životné prostredie, preto „potrebujeme rozumný mix priemyselných hnojív a biohnojív".

Novozriadený výbor po prvýkrát zasadne v marci a za deväť mesiacov vypracuje správu o faktických zisteniach a odporúčaniach v súvislosti s používaním glyfosátu. Následne o nej bude hlasovať Európsky parlament. Správa má vychádzať z nezávislého zhodnotenia, či pri posudzovaní glyfosátu nedošlo ku konfliktu záujmov na rôznych úrovniach schvaľovania. Výbor sa pokúsi zistiť, či sa nadnárodná spoločnosť Monsanto, ktorá stojí za výrobou glyfosátu, pokúsila ovplyvniť nezávislý vedecký výskum, a teda aj legislatívu EÚ. Hodnotiť bude aj postupy zavádzania všetkých pesticídov v EÚ, pričom skúmať sa má použitá metodika a jej vedecká kvalita, nezávislosť postupu od výrobného odvetvia a transparentnosť rozhodovacieho procesu a jeho výsledkov. Posúdiť sa má tiež úloha agentúr v rámci tohto procesu.