pondelok 5. februára 2018

EU: Monitorovacie stredisko a fórum pre technológiu blockchainu

Cieľom európskeho monitorovacieho strediska a fóra je upozorňovať na kľúčové trendy rozvoja technológie blockchainu, podporovať európskych aktérov a posilňovať európsku spoluprácu s rôznymi partnermi v sektore blockchainu. 

Technológie blockchainu, pri ktorých sa uchovávajú bloky údajov distribuovaných v celej sieti, sa považujú za významný prelom, pretože ponúkajú vysokú mieru vysledovateľnosti a bezpečnosti v ekonomických transakciách prebiehajúcich on-line. Očakáva sa, že budú mať vplyv na digitálne služby a zmenia podnikateľské modely vo viacerých oblastiach, napríklad v zdravotníctve, poisťovníctve, vo finančníctve, v energetike, logistike, správe práv duševného vlastníctva alebo službách verejnej správy.

Ako partner, ktorý bude monitorovaciemu stredisku pomáhať pri šírení informácií v Európe, bola na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej minulý rok vybraná spoločnosť ConsenSys. V blockchainovej komunite sa bude usilovať o realizáciu pevného záväzku v oblasti rozvoja technológií blockchainu, vysokú odbornosť a úzke prepojenia s globálnym blockchainovým ekosystémom, ako aj o podnikateľský prístup vo vzťahu k zainteresovaným stranám a expertom v EÚ a na celom svete.

Európska komisia financuje projekty týkajúce sa technológie blockchainu od roku 2013 v rámci výskumných programov Európskej únie RP7 a Horizon 2020. Do roku 2020 poskytne na projekty, ktoré by mohli podporiť technológie blockchainu sumu až 340 miliónov EUR.