štvrtok 8. februára 2018

Upozorňujeme: Sociálne odvody v roku 2018

Od 1. januára 2018 sa výška poistného na sociálne odvody (po prvý raz splatná do 8.2.2018) mení len tým samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí platili poistné z minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu.  

Dochádza iba k zmene minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu (menia sa vždy k 1. januáru kalendárneho roka), nie k určeniu nového vymeriavacieho základu. Živnostníci a SZČO, ktorí platia poistné z vymeriavacieho základu vyššieho ako je minimálny a zároveň z nižšieho ako je maximálny (t. j. platia poistné viac ako 151,16 eur a zároveň menej ako 2 116,29 eur), odvádzajú poistné naďalej v rovnakej výške. Nový vymeriavací základ Sociálna poisťovňa určí opäť k 1. júlu 2018 podľa daňových priznaní za rok 2017 (ak daňové priznanie SZČO podá v predĺženej lehote, tak k 1. októbru 2018).

Minimálny vymeriavací základ je od 1. januára 2018 stanovený vo výške 456 eur (minimálne poistné 151,16 eur), maximálny vo výške 6.384 eur (maximálne poistné 2.116,29 eur). Ak SZČO platili poistné z minimálneho vymeriavacieho základu a už za január 2018 zaplatili poistné ešte v starej výške, odporúčame doplatiť do 8.2.2018 rozdiel. Pritom je potrebné špecifickým symbolom 012018 alebo 201801 určiť, že ide ešte o doplatok za január.