streda 7. februára 2018

Aktuálne: Nový web železníc

Železnice Slovenskej republiky spustili testovaciu prevádzku nového webového sídla. Doterajší web nebol prispôsobený používaniu cez mobilné telefóny, ani nespĺňal požiadavky na prehliadanie obsahu pre slabozrakých a nevidiacich.  

Informácie na webe, ktoré prezentuje do externého prostredia, sú rôzneho charakteru pre bežného návštevníka aj pre odbornú verejnosť. ŽSR sa zamerali najmä na tri aspekty webu:
Dizajn – použité farby, fonty písma, rozloženie a celkový vizuálny dojem z webu, a predovšetkým jeho prispôsobenie mobilným zariadeniam.
Použiteľnosť webu – jeho funkcionality a využitie pre používateľa, dojem z jeho obsahu a funkčnosti, prehľadné a zrozumiteľné zaradenie jednotlivých úrovní.
Technické riešenie webu – aktuálnosť, kvalita, stabilita a bezpečnosť použitých  technológií.
Najväčší dôraz bol kladený na cieľového používateľa webu. Analýzou zozbieraných dát (Google Analytics) bola identifikovaná cieľová skupina používateľov v základnom delení do dvoch kategórií: Verejnosť/Médiá a Dopravcovia. Dôležitým kritériom bola jednoduchá a prehľadná navigácia a štruktúra webstránky.

Po schválení nového dizajnu a technického riešenia nasledovala migrácia dát zo starého webu a aktualizáciou obsahu, testovanie obsahu, funkčnosti a bezpečnosti (duálna prevádzka, kedy bežal starý aj nový web) a školenia správcov obsahu stránok, nasadenie do produkčnej prevádzky. Počas testovania ešte môže dôjsť k drobným úpravám.