pondelok 12. marca 2018

Novinka: Centrálne úradné doručovanie

Nový projekt Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) má byť spustený v plnej prevádzke už v novembri t.r. Štátu môže priniesť počas desiatich rokov úsporu až 120 miliónov eur. 

Pri odosielaní úradnej zásielky občanovi Slovenska už nebude musieť úrad zisťovať, či má, alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku. Urobí to zaňho automaticky systém a ak občan nemá aktivovanú elektronickú schránku, kam by mu inak prišli všetky úradné dokumenty, systém pošle dokument na listinné doručovanie – do poštového podniku, odkiaľ sa už dostane do rúk príjemcu. Na základe stanoviska Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb NASES spustil priame rokovacie konanie s podnikom Slovenská pošta, ktorý bude listinné doručovanie realizovať. Slovenská pošta totiž podľa vyjadrenia regulátora ako jediná vlastní licenciu distribuovať úradné dokumenty.

Centrálne úradné doručovanie sa podľa zákona o e-Governmente v plnom rozsahu spustí v novembri 2018 pre 34 štátnych organizácií, vrátane všetkých ministerstiev, Finančnej správy SR alebo Štatistického úradu SR. Na systém centrálneho doručovania povinne pripoja všetky hlavné orgány verejnej moci. Zapájanie úradov bude postupné počas pilotnej prevádzky ešte pred zákonom stanoveným termínom. Prvým pilotným partnerom bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR.