pondelok 12. marca 2018

EU: Akčný plán pre finančné technológie

Finančný sektor je najväčším používateľom digitálnych technológií a je významnou hybnou silou v digitálnej transformácii hospodárstva. 

V novom akčnom pláne sa stanovuje 23 krokov, ktorými by sa umožnil rozmach inovačných obchodných modelov, podpora šírenia nových technológií, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a integrity finančného systému.

Hlavné aktivity
- Komisia vytvorí Laboratórium EÚ v oblasti finančných technológií, v ktorom sa budú európske a vnútroštátne orgány stretávať s poskytovateľmi technológií v neutrálnom a nekomerčnom priestore.
- Komisia už vytvorila monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu. Tento rok bude informovať o výzvach a možnostiach kryptoaktív. Pracuje na komplexnej stratégii pre technológiu distribuovanej databázy transakcií a blockchain, ktorá sa týka všetkých odvetví hospodárstva. Distribuovaná databáza transakcií je informačná databáza, ktorá je spoločná pre celú sieť, najznámejším druhom je blockchain.
- Komisia uskutoční konzultáciu na tému, ako najlepšie podporiť digitalizáciu informácií zverejnených kótovanými spoločnosťami v Európe, a to aj prostredníctvom využitia inovačných technológií na prepojenie národných databáz. Investori tak získajú oveľa ľahší prístup ku kľúčovým informáciám, aby mohli prijímať informované investičné rozhodnutia.
- Komisia bude organizovať pracovné semináre s cieľom zlepšiť výmenu informácií, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť.
- Komisia predloží plán s osvedčenými postupmi týkajúcimi sa tzv. experimentálnych regulačných prostredí (regulatory sandboxes), ktorý vychádza z usmernenia európskych orgánov dohľadu. Experimentálne regulačné prostredie je rámec vytvorený regulačnými orgánmi umožňujúci začínajúcim podnikom v oblasti finančných technológií a iným inovátorom realizovať živé experimenty v kontrolovanom prostredí pod dohľadom regulačného orgánu. Získavajú popularitu najmä na rozvinutejších finančných trhoch.

Nariadenie o kolektívnom investovaní po schválení v Európskom parlamente a v Rade umožní požiadať o značku EÚ, ktorá umožní ponúkať služby v celej únii. Investori budú v rámci platforiem kolektívneho financovania chránení jasnými pravidlami pre zverejňovanie informácií, pravidlami týkajúcimi sa správy a riadenia rizík a jednotného prístupu k dohľadu.