streda 14. marca 2018

e-Maturita: Pre vyše 2.100 prihlásených žiakov

Od utorka 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začal týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43.541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. 

Maturantov čaká postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk. Žiaci certifikačných stredných škôl si mohli opäť zvoliť absolvovanie maturitných testov z vyučovacích jazykov a matematiky elektronickou formou pomocou počítača. Týka sa to maturity zo slovenské jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky. Na elektronickú maturitu sa prihlásilo vyše 2.100 žiakov zo 101 škôl.

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája 2018 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 3. – 4. mája 2018.

Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2018 sú dostupné na stránkach http://www.nucem.sk/sk/maturita a http://www.etest.sk/e-maturita-2018/.