pondelok 30. apríla 2018

Aktuálne: Študijný pobyt v CERN

Učitelia fyziky na základných a stredných školách sa môžu prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční od 16. do 24. júna t.r.  

Cieľom pobytu je poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu priamo v unikátnom vedecko-výskumnom pracovisku. Semináre, prednášky, návštevy laboratórií a exkurzie budú v slovenskom jazyku a budú zabezpečované odborníkmi v tejto oblasti.

Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke www.ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/ v časti Registrácia do 15. mája.