piatok 4. mája 2018

e-Bezpečnosť: Až 4 z 10 zamestnancov už zabudli pracovné heslo

Vyše pätina respondentov používa na pracovné účely viac ako päť hesiel. Čím viac hesiel majú, tým väčšia je pravdepodobnosť, že o nejaké prídu, alebo ich zabudnú. 

Podľa prieskumu pre ALEF, ktorý uskutočnila agentúra AKO (1.000 respondentov, 21. - 26. februára 2018) takmer 43% ľudí priznáva, že už raz zabudli nejaké heslo potrebné na pracovné účely. Častejšie sa to stáva tým zamestnancom, ktorí musia na prácu používať viacero hesiel. Ak zamestnanec stratí, zabudne, alebo mu ukradnú heslo potrebné na prístup do pracovných aplikácií či súborov, môže to mať vážne následky: či už vo forme finančných škôd, prezradenia plánov konkurencii alebo útokov hekerov. Veľkým rizikom je, ak zamestnanec používa rovnaké heslá na rôzne prístupy, napríklad do pracovných aj súkromných aplikácií.

Najväčšími zábudlivcami sú tí, ktorí pre prácu potrebujú veľa hesiel. Ak musí zamestnanec používať vyše 10 hesiel, podľa prieskumu je takmer 75% pravdepodobnosť, že aspoň jedno zabudne. Zraniteľnosť zamestnanca sa tak s každým ďalším prístupom zvyšuje. Takisto platí, že čím častejšie si zamestnanci menia, alebo musia meniť pracovné heslá, tým väčšie je riziko zabudnutia hesla.
Na vine sú často samotné firmy, ktoré majú nesprávne nastavenú bezpečnostnú politiku. Ak nútia zamestnancov meniť si heslo každý týždeň, môže to viesť k tomu, že si budú heslá zaznamenávať na nebezpečných miestach, že heslá zabudnú, alebo sa budú snažiť si ich vyberať čo najjednoduchšie.