streda 2. mája 2018

Novinka: Certifikované miesta opravy

Na slovenských cestách príde ročne v priemere o život 250 ľudí. Po škodových udalostiach sa dnes u nás opravuje 269 tisíc vozidiel, z nich má závažné poškodenie 13 tisíc automobilov. Kvalita opráv po závažných dopravných nehodách ale nie je vždy na dostatočnej úrovni.  

Nezávislé testy potvrdzujú, že nerešpektovanie technologických štandardov pri oprave vozidla môže mať za následok aj smrť členov posádky havarovaného vozidla. Upozorňuje na to aj smernica Európskej únie z roku 2014. Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý ma začať platiť v máji tohto roka, zvyšuje nároky na kvalitu opráv s cieľom zabrániť ďalším zbytočným obetiam na životoch na našich cestách. Pred dvomi rokmi vznikla pracovná skupina založená zo zástupcov Cechu predajcov a autoservisov SR (CPA SR), Zväzu automobilového priemyslu SR, poisťovní, súdnych znalcov, odborníkov na karosárske opravy a odborníkov na problematiku STK. Na dosiahnutie zvýšenej kvality považuje za potrebné vytvoriť certifikované miesta na opravy po závažných dopravných nehodách.

Osvedčenie na realizáciu opráv po závažnej nehode dostane každý servis, ktorý sa prihlási a spĺňa zadané kritériá. Podmienkou je dosiahnuť opravou takú úroveň ako predpisuje výrobca vozidiel. S takýmto riešením súhlasili aj značky. Certifikovaným miestom opravy bude teda autorizovaná alebo nezávislá opravovňa. Po veľkej oprave musí ísť vozidlo znovu na technickú kontrolu do 180 dní. Pri poškodeniach vozidla alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné komponenty vozidla, oprava musí byť vykonaná v certifikovanom mieste a následne vozidlo musí absolvovať technickú kontrolu. Renomovaný servis takúto technickú kontrolu zabezpečí automaticky. Cena za STK tak bude súčasťou ceny opravy.

Niektoré ustanovenia zákona nadobúdajú účinnosť 20. mája tohto roka, ďalšie v januári 2020. Preto Cech predajcov a autoservisov SR  ako národné profesijné združenie, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel (CECRA), požiada o schválenie certifikácie certifikovaných miest opravy. Okrem toho pripravuje cyklus akcií, osvetovú kampaň, v rámci ktorej bude odpovedať na otázky laickej aj odbornej verejnosti. Chystajú tiež vzdelávacie kurzy pre oslovené profesie, aby bola rovnaká kvalita práce v každom certifikovanom servise. CPA bude prísne dbať na to, aby platili rovnaké pravidlá pre značkové aj neznačkové servisy.