piatok 4. mája 2018

Radíme: Nevenujte zariadeniu väčšiu pozornosť než svojej polovičke

Digitálna doba priniesla aj možnosť byť v neustálom spojení s blízkou osobou. Avšak podľa štúdie Kaspersky Lab to má tiež svoju odvrátenú tvár a digitálne zariadenia môžu poriadne otriasť partnerskými vzťahmi. 

Páry dnes často používajú zariadenia a internetové služby, aby posilnili svoj vzťah - 8 z 10 ľudí vždy zostáva v kontakte so svojím partnerom on-line, keď nie sú spolu a 62% potvrdilo, že komunikácia prostredníctvom zariadení a internetu im pomáha cítiť blízkosť svojho partnera. Platí to najmä pre tie páry, ktoré spolu nežijú v jednej domácnosti (75%).
Táto digitálna oddanosť sa týka aj samotného zdieľania, keďže 53% ľudí tvrdí, že ich vzťah sa zlepšil, odkedy zdieľajú svoje on-line aktivity, vrátane prístupov k účtom a zariadeniam. Aj to však môže mať svoje negatíva, ktoré je potrebné zvážiť.

Používanie zariadení však môže viesť k hádkam medzi blízkymi. Napríklad 51% ľudí sa priznalo k hádke kvôli používaniu zariadenia počas spoločného stolovania alebo rozhovoru. Viac ako polovica (55%) respondentov mala s partnerom konflikt z dôvodu nadmerného času stráveného na zariadení. Toto percento je ešte vyššie (58%) pre páry, ktoré spolu žijú v jednej domácnosti v porovnaní s 49% tých, ktoré sú vo vzťahu, ale žijú oddelene. Zdrojom nezhôd môže byť nepochybne aj samotný prístup k zariadeniam. Štvrtina respondentov (25%) sa napríklad nevedela dohodnúť, kto je na rade v používaní zariadenia. Búrku vo vzťahoch spôsobilo tiež zabudnuté dobitie zariadenia (45%), alebo jeho strata (28%). Čoraz viac párov sa stretáva aj s problémami spôsobenými bezpečnostnými hrozbami. Takmer štvrtina (24%) párov sa pohádala po tom, čo jeden z nich infikoval zariadenie malvérom a u 19% prípadov vznikla hádka po tom, čo partner prišiel omylom alebo kvôli infekcii spôsobenej kybernetickou hrozbou o finančné úspory. Pravdepodobnosť vzniku hádky pre vyššie spomínané problémy je prirodzene vyššia u párov, ktoré si navzájom zdieľajú zariadenia.