piatok 4. mája 2018

Zelená domácnostiam: V máji môže poukážku získať vyše 1.600 domácností

Pilotný národný projekt tento rok končí. Ak chcete už nasledujúcu sezónu využívať kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, o poukážku treba požiadať 22. mája 2018. V špeciálnom kole určenom pre mimobratislavské regióny budú k dispozícii 4 milióny eur.  

Tepelné čerpadlá sú vhodné pre novostavby alebo rekonštruované rodinné domy, ktoré sú už zateplené, alebo majú vymenené okná. Investícia do čerpadla je zaujímavá najmä v lokalitách, kde nie je plynofikácia a majitelia sú odkázaní na podstatne drahšiu elektrinu. Vďaka čerpadlám môžu pri vhodnom návrhu ušetriť až dve tretiny nákladov na teplo. Tepelné čerpadlo získava energiu zadarmo zo vzduchu, vody či zeme. Investičné náklady sú síce vyššie, ale vďaka príspevku ich môžu domácnosti znížiť až o 3.700 eur na inštaláciu. Kotly na biomasu sú riešením pre tých, ktorým pri zabezpečovaní tepla veľmi záleží na čo najnižších investičných a prevádzkových nákladoch. Podmienkou samozrejme je, aby mali v blízkosti cenovo dostupné palivo, teda drevo, pelety alebo štiepku.

Kotly na biomasu sú ideálne predovšetkým v obciach, kde chýba plynofikácia a dodnes sa tam vykuruje prevažne uhlím. Drevo v moderných nízkoemisných zariadeniach zaťažuje životné prostredie podstatne menej ako uhlie spaľované v starých kotloch. Moderné kotly majú aj finančné výhody. Palivo je v nich využívané podstatne efektívnejšie, vďaka čomu sa ho spotrebuje menej. Navyše palivové drevo bolo vždy výrazne lacnejšie ako uhlie a aj rozdiel v cene uhlia a peliet je už minimálny. Maximálna výška poukážky na kotol na biomasu v rodinnom dome je 1.500 eur. Finančný príspevok na kotol na biomasu dostanú len tie domácnosti, ktoré ním nahradia zariadenie na fosílne palivá.

Špeciálne kolo bude vyhlásené 22. mája 2018 o 15.00 hod. Trvanie sa predĺži na 72 hodín a bude uzatvorené najneskôr po uplynutí tejto lehoty, prípadne skôr po prekročení vyčlenenej alokácie o 10%. Do decembra 2018 by malo v slovenských domácnostiach pribudnúť ešte 5.600 podporených zariadení. Ak zostanú po 1. polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, SIEA vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V 2. polroku je však zámer predovšetkým dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky. Od decembra 2015, kedy bol projekt spustený, využilo poukážky v hodnote 27,5 milióna eur vyše 12.500 domácností. SIEA už pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019.