piatok 4. mája 2018

Upozorňujeme: Osobný bankrot sa nevzťahuje na sociálne odvody

Osobám, ktoré požiadali o oddlženie prostredníctvom vyhlásenia konkurzu (tzv. osobný bankrot), ani po oddlžení súdom pohľadávky nezanikajú a z toho dôvodu nie sú vymazané zo zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne. 

Všetky pohľadávky poisťovne, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu, sa stávajú nevymáhateľné, to však neznamená, že pohľadávky zaniknú. Znamená to len toľko, že Sociálna poisťovňa ich nemôže ďalej vymáhať. Pre tieto fyzické osoby je tu možnosť doplatiť si poistné za obdobie pred vyhlásením konkurzu, aby sa im táto doba zarátala pre ich nároky na dôchodok.

Ak poistné nebude zaplatené, predmetné obdobie nebude zohľadnené pre výpočet dôchodku. Týka sa to aj fyzických osôb, ktoré požiadali o oddlženie formou splátkového kalendára a v rámci neho nebolo poistné zaplatené v plnom rozsahu.