pondelok 30. apríla 2018

Novinka: Prevencia obezity a ochorení chrbtice

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude svojim poistencom preplácať tretinu nákladov na liečebno-preventívne programy Obezita a Zdravý chrbát. Nový benefit formou špeciálnych 10-dňových liečebno-preventívnych programov zameraných na nefarmakologickú liečbu zavádza v spolupráci s vybranými kúpeľmi od 1. júla.

Na Slovensku trpia nadváhou alebo obezitou dve tretiny dospelej populácie. Na ťažkú obezitu sa v roku 2017 liečilo 9.140 poistencov VšZP, liečba stála 711.661 eur. Program Obezita je určený pre všetkých poistencov, ktorí majú viac ako 18 rokov a BMI vyššie ako 30 alebo vyššie ako 28 v kombinácii s vysokým tlakom a poruchou metabolizmu tukov a cukrov.

Chorobami pohybového ústrojenstva trpelo vlani 42,10% všetkých poistencov VšZP, ktorí sa liečili v kúpeľoch. Poruchy pohybového aparátu nezriedka vedú k zníženiu pracovnej schopnosti a čiastočnej alebo plnej invalidite. Tomu sa však dá predísť napríklad aj osvojením si Školy chrbta, ktorá z dlhodobého hľadiska odďaľuje vznik degeneratívnych ochorení pohybového aparátu. Druhý kúpeľný benefit VšZP Zdravý chrbát môžu využiť práve poistenci s opakujúcimi sa funkčnými ochoreniami chrbtice, ktoré obmedzujú ich každodenné aktivity, v posledných dvoch rokoch sa na tieto bolesti liečili, ale nespĺňajú podmienky na úhradu kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia.

Príspevok vo výške jednej tretiny nákladov na liečebno-preventívne programy nepodlieha žiadnemu predbežnému schvaľovaniu zo strany poisťovne. Poistenec VšZP - samoplatca môže o príspevok požiadať do troch mesiacov od absolvovania liečebno-preventívneho programu, žiadať môže raz za rok. Ďalšiu zľavu vo výške 12% z nákladov na stravu a ubytovanie získa v rámci exkluzívnej spolupráce VšZP s Asociáciou slovenských kúpeľov.