piatok 18. mája 2018

Aktuálne: Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Od 20. mája môžu záujemci podávať na ministerstvo dopravy žiadosti o zriadenie novej stanice technickej kontroly. Zákon prináša aj nové predpisy o schvaľovaní vozidiel a opatrenia Európskej únie, ktoré súvisia s kontrolami technického stavu.  

V okresoch a krajoch Slovenskej republiky je stanovený fixný počet staníc technickej kontroly (STK). Na získanie povolenia na ďalšiu stanicu je určený počet evidovaných vozidiel v danom okrese, ktorý vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25% kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej STK. Ďalšou podmienkou je, aby potrebné kapacity v sieti stacionárnych STK boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry. Ministerstvo pripravilo vzory žiadostí a podrobný návod, ako žiadosť podať na svojej webovej stránke mindop.sk.

V novom zákone sa od 20. mája 2018 upravujú aj pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Ak prevádzkovateľ vozidla podrobí vozidlo príslušnej kontrole dodatočne do 15 dní a zároveň uhradí pokutu vo výške 1/3 (55 eur), pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nesplní tieto podmienky, pokuta za neplatnú technickú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti (165 eur) a tiež pokuta za neplatnú emisnú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti (165 eur).

Od 20. mája 2018 bude povolený aj dovoz vozidiel M1 s pravostranným riadením, čo ocenia najmä tí, ktorí si budú chcieť priviezť svoje auto z Cypru, Írska, Malty či Veľkej Británie.  Splnenie technických kritérií pre cestnú premávku bude posudzovať technická služba overovania (skúšobňa).