štvrtok 17. mája 2018

SR: Modernejšia verejná doprava

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pribudnú na Slovensku prestupné terminály, záchytné parkoviská či projekty na zlepšenie informovanosti verejnej dopravy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo eurofondovú výzvu zameranú na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v decembri 2016. K dispozícii je 35,1 milióna eur. Zatiaľ bolo v rámci 5 kôl ministerstvu doručených 46 projektov - z nich boli vyhodnotené 3 kolá, v ktorých agrorezort podporí 21 projektov za 18,8 milióna eur. Do 3. hodnotiaceho kola výzvy (uzavreté 2. októbra 2017) bolo doručených 9 projektov. MPRV SR vydalo rozhodnutia o schválení pre päť projektov v celkovom objeme 4,1 milióna eur.

Zlepší sa napr. informatizácia MHD v Žiline, zmodernizujú sa zastávky verejnej dopravy v Kežmarku a zvýši sa kapacita prestupného terminálu v Malackách, kde pribudne aj záchytné parkovisko. V Košiciach z eurofondov určených pre samosprávy zmodernizujú zastávky verejnej dopravy a informačné systémy. V Bernolákove zrevitalizujú prestupný dopravný terminál. Podporu získala aj výstavba prestupných dopravných terminálov vo Svätom Jure, Považskej Bystrici a v Prešove. Hlavné mesto Bratislava získalo peniaze na informačné tabule pre MHD. Z prostriedkov IROP sa tiež zrekonštruujú zastávky v Žiline, kde zároveň zrealizujú projekt preferencie verejnej osobnej dopravy. Prešovský samosprávny kraj dostal peniaze na modernizáciu dispečerského centra pre integrovanú dopravu.

Žiadatelia zo Slovenska môžu získať finančné prostriedky na zabezpečenie moderných informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. Peniaze z eurofondov sú tiež určené na preferenciu verejnej dopravy, rekonštrukciu a výstavbu prestupných dopravných uzlov a zastávok verejnej dopravy. Výzva sa zameriava aj na záchytné parkoviská. Oprávnenými žiadateľmi sú najmä mestá, obce, samosprávne kraje a poskytovatelia pravidelnej verejnej osobnej dopravy.