utorok 15. mája 2018

SR: Lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil dva frekvenčné bloky z pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) v okresoch Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice spoločnosti Slovanet.  

Víťaz výberových konaní formou elektronickej aukcie zaplatil za pridelené bloky v každej lokalite jednorazovú úhradu vo výške 1.202 EUR. Držiteľ povolení je povinný začať používať pridelené frekvencie do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Predmetom výberových konaní boli tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne.

Účastníci výberového konania sa mohli uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom bola ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré boli predmetom výberového konania - vyvolávacia cena predstavovala pre každý ponúkaný frekvenčný blok 550 EUR.

Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým používateľom.