štvrtok 17. mája 2018

e-Government: Dizajn manuál pre verejnú správu

S cieľom zjednotiť používateľské rozhrania a spôsob komunikácie pri poskytovaní elektronických služieb na Slovensku vznikol jednotný manuál pre elektronické služby verejnej správy. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia e-služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydal Metodické usmernenie č. 002089/2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy.

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy je dostupný on-line na https://idsk-elements.herokuapp.com/.