piatok 18. mája 2018

EU: Stop testovaniu na zvieratách

Európska únia by mala spustiť diplomatickú ofenzívu zameranú na celosvetový zákaz testovania kozmetiky na zvieratách od roku 2023.  

Predaj kozmetických výrobkov, ktoré boli testované na zvieratách, je v rámci EÚ zakázaný od roku 2013. Približne 80% krajín však naďalej umožňuje testovanie a predaj kozmetiky testovanej na zvieratách. Poslanci poukázali aj na nedostatky systému fungujúceho v EÚ. Niektoré kozmetické prípravky sú totiž naďalej testované na zvieratách, avšak za hranicami EÚ. Tieto výrobky prechádzajú na území únie pred ich umiestnením na trh ďalšími testami, pri ktorých sa však už využívajú alternatívne metódy.

Podľa uznesenia Európskeho parlamentu sa väčšina zložiek prítomných v kozmetických výrobkoch používa aj v iných výrobkoch, akými sú lieky, čistiace a pracie prostriedky či potraviny. Na tieto zložky sa vzťahuje iná legislatíva, ktorá môže povoľovať ich testovanie na zvieratách. Nedostatok spoľahlivých informácií o kozmetických výrobkoch dovážaných do EÚ z tretích krajín, kde boli testované na zvieratách, predstavuje naďalej závažný problém. Uznesenie odmieta akékoľvek oslabenie zákazu testovania kozmetiky na zvieratách v EÚ prostredníctvom prebiehajúcich obchodných rokovaní či pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.

Únia by mala zaistiť, že na trh EÚ sa zo zahraničia nedostanú žiadne výrobky testované na zvieratách. Parlament vyzval lídrov členských štátov a EÚ, aby využili svoje diplomatické siete na vytvorenie koalície na podporu celosvetového zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách a obchodu s takto testovanými zložkami týchto výrobkov - napríklad prostredníctvom medzinárodného dohovoru OSN. Globálny zákaz testovania kozmetiky na zvieratách by mal podľa poslancov nadobudnúť účinnosť v roku 2023.