streda 16. mája 2018

WiFi4EU: Prvá výzva

Mestá a obce v členských krajinách EÚ môžu od utorka 15.5.2018 žiadať o financovanie bezplatného a bezdrôtového verejného prístupu k internetu v rámci novej iniciatívy. Je to prvá z piatich výziev, ktoré budú postupne zverejnené do roku 2020. 

Európska komisia 15. mája o 13.00 h (SELČ) zverejnila prvú výzvu na predkladanie žiadostí o financovanie bezplatného a bezdrôtového internetu v obciach. Na jej základe dostane 1.183 obcí poukazy WiFi4EU v celkovej hodnote 15.000 eur. Ide o sumu určenú na financovanie zariadení Wi-Fi a ich inštaláciu na verejných priestranstvách. Poukazy sa budú rozdeľovať podľa poradia, v akom o ne obce požiadajú. EÚ sa však snaží zabezpečiť rovnomerné geografické pokrytie medzi členskými štátmi, a preto každá krajina získa najmenej 15 a najviac 95 poukazov.

Po získaní poukazu budú musieť obce ponúkať bezpečné pripojenie Wi-Fi bez reklám a poplatkov najmenej počas 3 rokov. Financovanie získajú len tie siete, ktoré nekopírujú existujúce bezplatné súkromné alebo verejné služby podobnej kvality v tých istých verejných priestoroch. Podmienkou je registrácia obce na portáli WiFi4EU.eu, ktorý bol sprístupnený 20. marca, čo už vykonalo vyše 16.000 obcí.