piatok 22. júna 2018

Aktuálne: Najväčšie dlhy majú obyvatelia Bratislavy

Ďalší rok v rade klesá priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov, oproti minulému roku sa znížila o 45 eur. Slováci tak v súčasnosti priemerne dlžia takmer 800 eur, zatiaľčo v roku 2016 bola priemerná výška dlhu 845 eur.  

Stále platí, že častejšie a viac si požičiavajú muži (52% dlžníkov s priemerným dlhom 874 eur), kým ženy tvoria 48% dlžníkov s priemerným dlhom vo výške 711 eur. Podľa analýz KRUK Česká a Slovenská republika najviac dlžníkov (21% z celého Slovenska s priemerným dlhom 675 eur) pochádza z Banskobystrického kraja, kde si zároveň ľudia požičiavajú najmenšie sumy, nasleduje kraj Nitriansky (18% dlžníkov, priemerný dlh 773 eur) a Košický (14% dlžníkov, priemerný dlh 746 eur). V priemere najvyššie záväzky majú dlžníci z Bratislavy (1.019 eur) a tvoria 8% všetkých slovenských dlžníkov. Približujú sa k nim obyvatelia Trenčianskeho kraja (8%) s priemerným dlhom 911 eur.

„Trvalé znižovanie priemernej výšky dlhu Slovákov je pozitívny trend, stále sa však ukazuje, že nie vo všetkých slovenských regiónoch panuje dobrá ekonomická situácia a nízka nezamestnanosť. Oproti minulému roku napríklad mierne klesol podiel dlžníkov z Košického kraja, ktorý s veľkým náskokom vystriedal na mieste regiónu s najväčším počtom dlžníkov Banskobystrický kraj“, uviedla Paulina Sapkowska. Najväčšie dlhy majú Slováci vo veku 45 až 54 rokov (24%) – priemerne viac ako 871 eur. Najmenší podiel všetkých dlžníkov (necelé 3% s priemerným dlhom 521 eur) patrí do vekovej kategórie 18 až 24 rokov. Takmer 9% dlžníkov s priemerným dlhom 730 eur je už v postproduktívnom veku (viac ako 65 rokov). Vo všetkých vekových kategóriách pritom prevažujú dlžníci zo zmieneného Banskobystrického kraja.

Takmer 24% slovenských dlžníkov má viac než jeden dlh, čo je o 13% viac než v roku 2016. Najčastejšie ide o dva až tri dlhy, výnimkou ale nie sú ani ľudia, ktorí majú štyri a viac záväzkov na splácanie.