pondelok 18. júna 2018

Zelená domácnostiam: Už len dve kolá

Posledné dve kolá sú určené na inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov v domácnostiach mimo bratislavského samosprávneho kraja. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bude posledné kolo pilotného projektu vyhlásené 7. augusta 2018. V najbližšom 25. kole budú 26. júna 2018 k dispozícii 3 milióny eur vďaka nevyužitým prostriedkom z prechádzajúcich kôl. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti ako zvyčajne tri mesiace od vydania poukážky. 

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. Do roku 2023 by tak mohlo byť podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok sa plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážku priebežne. Aj nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu ukazovateľov, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je podporiť viac inštalácií s celkovým vyšším inštalovaným výkonom s dôrazom na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. Zámerom je podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotol na tuhé fosílne palivo. Ďalšia pripravovaná zmena sa týka fotovoltických zariadení, pri ktorých by malo byť zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií. 

V rámci projektu Zelená domácnostiam bolo doteraz preplatených vyše 13.500 poukážok v celkovej hodnote vyše 30 miliónov eur. Z toho bolo 5.231 poukážok určených na inštaláciu slnečných kolektorov, 3.454 je tepelných čerpadiel, 1.679 kotlov na biomasu a 3.208 fotovoltických systémov. Vydaných je vyše 3.200 ďalších poukážok v hodnote 7,8 milióna eur k zariadeniam, ktoré sa momentálne inštalujú. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18.000 inštalácií. Celkový rozpočet pilotného projektu je 45 miliónov eur. Projekt je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, podpora pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.