piatok 22. júna 2018

EKS: Nový medzinárodný projekt

Zjednodušený prístup pre podnikateľov k zahraničným verejným obstarávaniam na jednom mieste a vo svojom úradnom jazyku prináša realizácia medzinárodného projektu Cross-border eProcurement notifications.  

Projekt v rámci Elektronického kontraktačného systému (EKS) vytvorila a realizuje Anasoft, člen konzorcia EKS. Ide o realizáciu automatických prekladov základných informácií o verejných obstarávaniach medzi zapojenými krajinami, a to Slovenskom, Chorvátskom (portál Narodne novine) a Slovinskom (portál Uradni list). 

Na vytvorenie a zabezpečenie novej funkcionality implementovanej v prostredí EKS boli použité stavebné bloky pre automatické prekladanie vytvorené na úrovni Európskej komisie. Riešenie je otvorené a v budúcnosti môže byť rozšírené o ďalšie zahraničné systémy.