streda 20. júna 2018

Radíme: Bezpečné pneumatiky

Na Slovensku jazdí päťkrát viac vodičov s hĺbkou dezénu pod 1,6 mm než v susednej Českej republike. Jazda na pneumatikách s takýmto dezénom môže byť riskantná.  

Nelichotivé prvenstvo dosiahlo Slovensko v počte vozidiel s pneumatikami, na ktorých bola nameraná hĺbka dezénu pre letné pneumatiky zákonom stanovených 1,6 mm alebo menej. Prieskum odhalil 10 takýchto vozidiel na Slovensku oproti 2 v Česku. „Na pneumatikách s dezénom opotrebovaným na alebo pod 1,6 mm sa jazda stáva riskantnejšou a preto vodičom neodporúčame čakať, kým sa priblíži až k minimálnemu zákonom povolenému limitu 1,6 mm, alebo dokonca ešte menej,“ upozorňuje Juraj Ižvolt. Počas tohtoročnej zimy najviac ojazdili pneumatiky na svojich vozidlách vodiči v Banskobystrickom kraji. Takmer 10% z nich tu jazdí na zimných pneumatikách s dezénom pod 3 mm, čo predstavuje minimálnu zákonom stanovenú hĺbku dezénu pre zimné pneumatiky v SR. Najmenej takýchto vozidiel bolo nameraných v Bratislavskom kraji, a to len niečo vyše 1%. Celkovo bolo na Slovensku zaznamenaných 25 vozidiel s hĺbkou dezénu pod 3 mm, čo predstavuje 11% zo všetkých slovenských zmeraných vozidiel so zimnými pneumatikami. V susednej Českej republike je situácia podobná. Hodnotu 4 mm a menej (minimálna zákonom stanovená hĺbka dezénu pre zimné pneumatiky v ČR) malo 15% z meraných vozidiel so zimnými pneumatikami.

Vodiči často zvyknú zimné pneumatiky s dezénom pod 3 mm dojazdiť počas leta, avšak ich vlastnosti sa výrazne líšia od nových letných pneumatík. „Priemerná brzdná dráha zimnej pneumatiky s dezénom 3 mm na suchej vozovke je 39,3 m a na mokrej až 87,9 m. Pri brzdení na mokrej vozovke je brzdná dráha ojazdených zimných pneumatík v porovnaní s novými letnými dlhšia až o 20 metrov a oproti opotrebovaným letným pneumatikám dlhšia o cca 10 m“, upresňuje Juraj Ižvolt. Okrem toho je takéto riešenie spojené aj s horším bočným vedením, zvýšenou spotrebou a hlučnosťou. Vodiči by ho preto mali dôkladne zvážiť. Dezén pneumatík prednej a zadnej nápravy sa zvykne ojazdiť približne rovnako, zaznamenaný bol len veľmi malý rozdiel. Rovnako v SR aj ČR bol podiel ojazdenejšej vzorky na prednej náprave 48%, na zadnej 52%. Najväčší nameraný rozdiel v hĺbke dezénu medzi prednými a zadnými pneumatikami bol na Slovensku 9 mm. V Čechách o niečo menej, a to necelých 6 mm.

Podľa prieskumu v rámci kampane Continental Vision Zero Roadshow. V apríli t.r. sa celkovo podarilo zmerať hĺbku dezénu na pneumatikách až 1.635 vozidiel: 723 v SR a 912 v ČR. Na Slovensku sa realizoval v 5 mestách: Považská Bystrica, Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prešov a jeho odborným garantom bolo BECEP (Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby SR). V Českej republike bol realizovaný v 10 mestách: Hradec Králové, Pardubice, Praha, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Brno, Olomouc a Ostrava pod odborným dohľadom BESIP-u (Oddelenia Ministerstva dopravy ČR koordinujúceho bezpečnosť cestnej premávky).