utorok 19. júna 2018

Aktuálne: Počet nevymožiteľných pohľadávok sa znížil

Vzhľadom na výšku obratu sa podiel nevymožiteľných pohľadávok u firiem na Slovensku v porovnaní s rokom 2017 znížil.  

Dôvodom zníženia podielu nevymožiteľných pohľadávok na Slovensku je podľa Martina Musila častejšie využívanie preventívnych opatrení pred oneskorenými platbami. Podľa prieskumu sa ako prevencia pred oneskorenými platbami najviac využívajú platby vopred. Ich využívanie dokonca medziročne stúplo z 30 na 38%. Riešenia, ktoré sú vo vyspelých ekonomikách úplne bežné, využívajú vo väčšej miere už aj firmy na Slovensku.

Oneskorené platby sú pre podnikateľské subjekty skutočný problém a schopnosť predvídať hotovostné toky je pre nich kľúčová. „Mohlo by byť preto prekvapením, že aj napriek rastúcej ekonomike sa poskytované doby splatnosti vystavených faktúr medziročne zvýšili. Štandardne toto nie je pozitívny signál. V období rastu však podnikateľské subjekty používajú dlhšie doby splatnosti ako nástroj na podporu predaja. A zdá sa, že trh to akceptuje“, komentuje Martin Musil. Na Slovensku medziročne stúpol počet dní splatnosti vo všetkých kategóriách. K najväčšiemu nárastu došlo v segmente B2B, kde sa doba predĺžila z 18 na 25 dní. V celoeurópskom priemere sa skrátila priemerná lehota, v ktorej klienti reálne uhrádzajú faktúry. Na Slovensku to však neplatí v prípade verejného sektora. Tu sa reálne lehoty predĺžili o 4 dni.

Prieskum Európsky platobný report 2018 prebiehal v 29 európskych krajinách od 24.1. do 23.3.2018. Údaje sú od 9.607 spoločností, respondenti sa identifikovali ako finančný, príp. obchodný  riaditeľ alebo vedúci úverov.