piatok 22. júna 2018

SR: Deň pre Dunaj

Cieľom iniciatívy, ktorá sa uskutoční v sobotu 16.júna 2018, je vyčistiť brehy Dunaja a zároveň poukázať na význam triedenia a recyklácie odpadu. 

Do iniciatívy Deň pre Dunaj sa tento rok predbežne chystá zapojiť až 40 miest a obcí. Účasť potvrdili napríklad Štúrovo, Komárno, Gabčíkovo, Kalinkovo, Medveďov, ale aj bratislavské mestské časti Rusovce, Vrakuňa a Ružinov. Rezort životného prostredia zúčastneným zabezpečí pracovné pomôcky, akými sú vrecia či rukavice. Zároveň zaistí nealkoholické nápoje v rámci dodržiavania pitného režimu. Odvoz vyzbieraného odpadu bude následne realizovať Slovenský vodohospodársky podnik.

Podujatie sa uskutoční po druhý raz. V minulom roku sa do iniciatívy zapojilo niekoľko stoviek dobrovoľníkov z obcí a miest v blízkosti Dunaja a Malého Dunaja. Deň pre Dunaj nadväzuje na Medzinárodný deň Dunaja. Ten vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom tohto dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.