piatok 22. júna 2018

GDPR: Nové pravidlá o ochrane osobných údajov najviac riešia dánske firmy

Na Slovensku je to menej a vplyv GDPR pociťuje zatiaľ len 41% slovenských firiem.  

Dáni v rámci Európy vynikajú. Podľa prieskumu EOS KSI si v žiadnej inej krajine toľko firiem (74%) nemyslí, že sa ich GDPR týka. Na druhom mieste je Poľsko, kde sa novými pravidlami zaoberá 46% firiem. Nasleduje Maďarsko a Belgicko. Priemer v Európskej únii je pritom nižší – GDPR považuje za relevantnú tému 41% spoločností. Väčšiu pozornosť mu venujú v západnej časti EÚ. Slovensko má totožné výsledky ako priemer EÚ, o vplyve GDPR na podnikanie tu hovorí 41% firiem. Podobný výsledok zaznamenali aj vo Veľkej Británii, Francúzsku a Chorvátsku. „Veľké rozdiely medzi krajinami môžu byť spôsobené tým, že niektoré firmy nemusia poznať svoje povinnosti, ktoré im z GDPR vyplývajú. Ochrana osobných údajov je v súčasnosti obrovská téma, a preto nie je prekvapivé, že aj na Slovensku ju rieši takmer každá druhá firma", komentuje Michal Šoltes.

Prieskum ukázal aj to, že každá štvrtá spoločnosť v Európe sa obáva, že GDPR môže ohroziť jej obchodný model. Podľa Šoltesa je preto dôležité, aby si buď sami zistili, aké povinnosti sa na ne vzťahujú, alebo sa poradili s konzultantmi. Práve nesprávne informácie o GDPR často vyvolávajú paniku a zbytočný strach o budúcnosť firiem.

GDPR nadobudlo účinnosť 25. mája a prinieslo rad nových povinností. Oveľa presnejšie požaduje informovať, ako sú získané osobné údaje spracované aj chránené. Zároveň sme získali právo požiadať o úplné vymazanie svojich údajov z databáz. Každý únik osobných údajov musí byť bezprostredne nahlásený a navrhnuté riešenie. Za nedodržanie ustanovení GDPR hrozí pokuta až do výšky 20 miliónov eur alebo do výšky 4% celosvetového ročného obratu firmy.