pondelok 25. júna 2018

Aktuálne: Pribudne vyše 150 kilometrov nových mestských cyklociest

Na Slovensku pribudnú tiež parkovacie domy a systém automatickej požičovne bicyklov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo v prvých troch kolách 63 cyklistických projektov za približne 30,7 milióna eur.  

Ešte v decembri 2016 spustilo ministerstvo cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy). Celkovo je na nemotorovú dopravu vyčlenených 81,8 milióna eur. Financie možno podľa ministerky Matečnej získať na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a tiež na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Doteraz regióny ministerstvu predložili 87 cyklistických projektov, z čoho bolo schválených 63 projektov v objeme 30,68 milióna eur a v celkovej dĺžke 155 kilometrov. Okrem cyklociest mestá predložili aj projekty zamerané na cyklistickú infraštruktúru. Pre Trnavu bol schválený automatický parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici. V Košiciach vznikne systém zdieľania bicyklov, tzv. bike-sharing.

V rámci eurofondovej výzvy na nemotorovú dopravu sú oprávnení predkladať projekty obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie a subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu. Oprávnenými výdavkami sú rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Finančné prostriedky je možné žiadať aj na budovanie prvkov upokojovania dopravy, napríklad pešie zóny, zdieľané priestory či napríklad vylúčenie individuálnej automobilovej dopravy z ulíc. Z výzvy je tiež možné podporiť zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky ako odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave či bariér pri prestupovaní.