pondelok 25. júna 2018

Slovensko.sk: Novinky a zjednodušenia

Prevádzkovať služby e-governmentu znamená neustále inovovať a reagovať na nové potreby. Úrad podpredsedu vlády SR preto pripravil výzvu na národný projekt, ktorého cieľom je zjednodušenie a sprehľadnenie portálu Slovensko.sk. 

Cieľom projektu je zlepšiť interakciu používateľov s verejnou správou a zjednodušiť kroky vedúce k samotnej realizácii podania cez slovensko.sk. Na portáli pribudne niekoľko užitočných komponentov ako osobná zóna, v ktorej budú môcť používatelia sledovať stav svojich podaní a zobraziť si históriu komunikácie s úradmi, či nastaviť  splnomocnenia pre tretie strany. Navyše im na základe ich profilu systém sám bude vedieť proaktívne ponúkať služby alebo pomôcť s riešením aktuálnej životnej situácie.

Vďaka novým predvyplneným formulárom a možnosti prihlásiť sa aj z mobilu budú elektronické služby dostupné vždy a všade. Po novom bude možné poslať úradný dokument aj cez smartfón, o zákaznícku podporu sa postará nový chat-bot a portál bude proaktívne ukazovať používateľovi, čo všetko ho čaká pri vybavení jeho životnej situácie. Slovensko.sk bude tiež rozšírené o jazykové verzie a skráti sa čas spracovania podaní na strane verejnej správy.

Celková suma národného projektu „Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy“ je 14,4 milióna eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7. Dátum uzávierky výzvy je 21. 9. 2018, spustenie nového dizajnu Slovensko.sk sa očakáva v roku 2020. Výzva bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnená na weboch informatizacia.sk, opii.gov.sk a partnerskadohoda.gov.sk.