utorok 26. júna 2018

Aktuálne: Zdravotné poisťovne opäť vracajú peniaze

V rámci ochranného limitu na doplatky za lieky po novom zasielajú poisťovne peniaze aj za zdravotné pomôcky a dietetické potraviny. Vyše 240.000 ľuďom tak posielajú za prvý kvartál tohto roka naspäť viac než 4,8 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.      

Všeobecná zdravotná poisťovňa vracia doplatky za lieky 177.815 poistencom v sume vyše 3,53 milióna eur. Najvyššia suma je po zaokrúhlení 384 eur. Dôvera pošle naspäť 51.000 poistencom 1,1 milióna eur. Najvyššia vrátená suma je 695 eur. „Nad rámec zákonných povinností sme v 1. štvrťroku vrátili našim poistencom – deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky. Výhodu 200+200 využilo viac ako 57.000 našich poistencov a vrátili sme doplatky v sume takmer 1 milión eur", doplnil Matej Štepianský. Union zdravotná poisťovňa vracia doplatky 212.255 eur svojim 11.509 poistencom. Najvyššia vrátená suma za tento kvartál je 714 eur. 

Doplatky za lieky sú uhradené vždy do 90 kalendárnych dní od ukončenia daného kvartálu, v tomto prípade to znamená do 30. júna 2018. Viacerým dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým vracajú poisťovne peniaze za lieky od roku 2011. Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit. Ten je u starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP 25 eur. U detí je limit vo výške 8 eur, nulový je u zdravotne ťažko postihnutých detí.

Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Treba však pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli. Od januára sa ochranný limit týka nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Limit sa zároveň rozšíri aj na poberateľov predčasného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.