utorok 26. júna 2018

Radíme: Ochrana pred bleskom

Búrky na Slovensku každoročne zrania, alebo zabijú desiatky ľudí. Najvyšší počet búrok sa vyskytuje práve v júni a júli.  

Blesk pôsobí krátko a intenzívne, výboj prebehne hlavne vonkajším povrchom tela, čo môže vyvolať na koži povrchové popáleniny pripomínajúce vetvičky paprade. Smrť pri zasiahnutí bleskom je najčastejšie spôsobená zastavením srdca a dýchania. Z fyzikálneho hľadiska pôsobí na človeka elektrický prúd, teplo a tlaková vlna. Šanca, že človek prežije zásah bleskom je 50%.     

Základným pravidlom je, že človek by nemal byť najvyšším bodom v okolí, teda vyhýbať sa všetkým vyčnievajúcim bodom akými sú vrcholy, horské hrebene, ale aj čistiny, polia alebo vodné plochy, kde telo pôsobí ako bleskozvod. Nebezpečie hrozí aj na mokrom povrchu, ktorý tiež pôsobí ako vodič. Blesk nemusí človeka zasiahnuť priamo, no môže udrieť do zeme a rozšíriť sa po zemskom povrchu. Preto je dôležité nájsť si aspoň kúsok izolovaného suchého miesta, ktoré je nižšie položené a ostať tam v učupení. Navyše akékoľvek kovové predmety, vrátane kľúčov alebo dáždnika, by mohli umožniť blesku preniknúť do tela a spôsobiť zranenia vnútorných orgánov.

Prvá pomoc:
1. Uistiť sa, že nehrozí ďalšie nebezpečenstvo.
2. Ak je človek, ktorého zasiahol blesk pri vedomí, pravdepodobnosť prežitia je vysoká. Je potrebné zistiť stav základných životných funkcií, dýchania a činnosti srdca.
3. Ak človek nejaví známky života, je dôležité okamžite privolať pomoc a začať s oživovaním. Následne sa ošetria prípadné poranenia a popáleniny.
4. Oživovanie alebo sledovanie stavu základných funkcií pokračuje až do príchodu záchranárov.