utorok 26. júna 2018

EU: Európsky prehľad výsledkov inovácie

Tohtoročné vydanie európskeho prehľadu výsledkov inovácie poukazuje na pozitívny trend vo väčšine krajín EÚ – najmä na Malte, v Holandsku a Španielsku, pričom lídrom v oblasti inovácie EÚ je naďalej Švédsko.  

Európska únia dobieha kľúčových konkurentov, akými sú Kanada, Japonsko a Spojené štáty. Preklenutie rozdielu v oblasti inovácie a udržanie náskoku pred Čínou si však bude vyžadovať zosúladené úsilie s cieľom prehĺbiť európsky inovačný potenciál. Potvrdzuje to Obnovený program Komisie pre výskum a inovácie, v ktorom sa vedúci predstavitelia EÚ vyzývajú, aby začali hneď teraz konať s cieľom pomôcť Európe stať sa globálnou autoritou v oblasti inovácie, pretože na to má potenciál. 

Lídri EÚ sa zišli na neformálnej diskusii 16. mája v Sofii a očakáva sa, že závery sformulujú na zasadnutí Európskej rady 28. – 29. júna. S cieľom prispieť ku globálnemu vedúcemu postaveniu Európy v oblasti inovácie Európska komisia 7. júna navrhla doteraz najambicióznejší európsky program financovania výskumu a inovácie Európsky horizont s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027. Iba finančné prostriedky EÚ však nebudú postačovať. Na zachovanie a zlepšenie nášho európskeho spôsobu života je nevyhnutné zosúladené úsilie verejného a súkromného sektora.

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2018 - kľúčové zistenia
·         Lídrom v oblasti inovácie v EÚ je opäť Švédsko, za ktorým nasleduje Dánsko, Fínsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo a Luxembursko, ktoré sa ku skupine najlepších inovátorov pripája tento rok. Do skupiny silných inovátorov sa nateraz prepadlo Nemecko.
·         V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od roku 2010 zvýšila o 5,8%. Za posledných 8 rokov sa inovačná výkonnosť zvýšila v 18 krajinách EÚ a znížila v desiatich krajinách EÚ. Najviac sa výkonnosť zvýšila v Litve, na Malte, v Holandsku a Spojenom kráľovstve a najviac sa znížila na Cypre a v Rumunsku.
·         Na globálnej úrovni EÚ doháňa Kanadu, Japonsko a Spojené štáty. Pred Čínou si EÚ udržiava náskok, ktorý sa však rýchlo znižuje, pretože Čína sa zlepšuje takmer trikrát rýchlejšie ako EÚ. V porovnaní s Južnou Kóreou EÚ zaostáva, ale podľa očakávaní by ju v nasledujúcich rokoch mala postupne dobehnúť.
·         Vo vybratých oblastiach inovácie sú lídrami EÚ tieto krajiny: Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre inovácie; Luxembursko – atraktívne výskumné systémy; Francúzsko – financie a podpora; Írsko – inovácie v malých a stredných podnikoch a vplyvy na zamestnanosť a predaje; Belgicko – inovačné väzby a spolupráca v oblasti inovácií.
·         Inovačná výkonnosť sa najviac zlepšila v oblasti širokopásmového pripojenia, ľudských zdrojov a atraktívnosti výskumných systémov, najmä prostredníctvom medzinárodných spoločných publikácií.
·         Verejné výdavky na výskum a vývoj ako podiel na HDP zostávajú pod úrovňou z roku 2010.
·         Počas nasledujúcich dvoch rokov sa očakáva zlepšenie celkovej inovačnej výkonnosti EÚ o 6%.

Inovácie boli v posledných desaťročiach motorom približne dvoch tretín hospodárskeho rastu Európy. Napriek tomu, že Európa má len 7% svetovej populácie, realizuje sa tu 20% investícii do výskumu a vývoja, uverejňuje sa jedna tretina všetkých vysokokvalitných vedeckých publikácií a Európa zastáva vedúce postavenie v priemyselných odvetviach ako farmaceutický a chemický priemysel, strojárstvo a móda. Európa takisto výrazne podporuje inovácie prostredníctvom kľúčových podporných technológií, akými sú fotonika a biotechnológia.  V mnohých oblastiach však Európa zaostáva. Spoločnosti EÚ míňajú na inovácie menej než ich konkurenti. Rizikový kapitál je v Európe naďalej málo rozvinutý, v dôsledku čoho sa podniky presúvajú do ekosystémov, v ktorých majú lepšie šance na rýchly rast. Verejné investície v celej EÚ nedosahujú ani 3% HDP. Intenzita výskumu a vývoja medzi regiónmi EÚ je stále nevyvážená, pričom investície a výskum sú zväčša sústredené v západnej Európe. Okrem toho 40% pracovnej sily v Európe nemá potrebné digitálne zručnosti.