streda 4. júla 2018

Aktuálne: Centrálne úradné doručovanie

Projekt Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa posúva do ďalšej fázy –  vo finálnom riešení sa všetky rozhodnutia spracujú už len elektronicky, čo štátu v priebehu 5 rokov ušetrí desiatky miliónov eur. 

Postupná elektronizácia doručovania úradných rozhodnutí má zabezpečiť jeho zjednodušenie, sprehľadnenie aj formálne zjednotenie. Pre tých, ktorí ešte elektronicky nekomunikujú, systém automaticky zašle rozhodnutia na listinné spracovanie Slovenskej pošte, ktorá ich bude distribuovať príjemcom. Podľa Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenská pošta ako jediná vlastní poštovú licenciu na vybranie a distribúciu úradných zásielok na celé územie Slovenska. Zmluvu na poštové služby so Slovenskou poštou podpísala NASES 28. júna 2018  a platí do roku 2022, kedy spoločnosti uplynie platnosť aktuálnej poštovej licencie.

Výhodou Centrálneho úradného doručovania je, že úradníci už nebudú musieť skúmať, či daný subjekt, ktorému zasielajú rozhodnutie, má/nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na portáli slovensko.sk. Podľa zákona o e-Governmente sa v plnom rozsahu spustí v novembri 2018 pre 34 štátnych inštitúcií a ústredných orgánov štátnej správy vrátane všetkých ministerstiev, Finančnej správy SR či Štatistického úradu SR, pričom ich zapájanie bude postupné v pilotnej prevádzke, ktorú NASES spúšťa už v júli. Medzi prvými inštitúciami, ktoré by sa mali do projektu zapojiť, by mali byť Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo spravodlivosti SR.