štvrtok 5. júla 2018

Aktuálne: Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Dnes si pripomíname sv. Cyrila a sv. Metoda, prvých slovanských vierozvestcov. Aj vďaka nim si dodnes odovzdávame poznatky a môžeme spolu komunikovať. 
Užite si sviatočný deň, priatelia!