streda 4. júla 2018

eID: Náhrada preukazov zdravotných poisťovní

Zdravotné poisťovne už od júla t. r. nebudú vydávať klasické preukazy poistencov tým, ktorí majú občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Pôjde o poistencov, ktorí sa vrátia zo zahraničia a prihlasujú sa vo svojej zdravotnej poisťovni. Tiež tých, ktorí preukaz poistenca stratili, majú ho poškodený, alebo im bol odcudzený, ale aj tých, ktorí sa rozhodnú zmeniť zdravotnú poisťovňu k 1. januáru 2019, alebo u ktorých sa zmenili ich identifikačné údaje. U ostatných poistencov zostávajú klasické preukazy naďalej v platnosti.

Pacient sa u lekára preukáže občianskym preukazom s elektronickým čipom a lekár na jeho identifikáciu použije čítačku. Nie je podmienkou mať na občianskom preukaze aktivovaný elektronický podpis. Rovnaký postup platí aj v lekárňach a nemocniciach. Preukázať sa môže tiež aj európskym preukazom zdravotného poistenia, ktorý je rovnocennou náhradou klasického preukazu poistenca. Prechodné obdobie, dokedy bude tzv. duálny režim, má trvať do konca roku 2021.