piatok 6. júla 2018

EU: Prvý fond na financovanie spoločného vývoja obranných spôsobilostí

Poslanci schválili zriadenie prvého programu EÚ, ktorý bude podporovať inovácie v európskom obrannom priemysle vrátane spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) by mal s rozpočtom 500 miliónov eur na roky 2019-2020 pomôcť financovať vývoj nových a modernizáciu existujúcich obranných nástrojov, produktov a technológií a prispieť tak k zvýšeniu nezávislosti EÚ, zefektívneniu vynakladania rozpočtových prostriedkov jednotlivých členských štátov a podpore inovácií v tomto sektore.

Európska únia bude prostredníctvom EDIDP spolufinancovať projekty konzorcií pozostávajúcich z minimálne troch verejných alebo súkromných podnikov z minimálne troch rôznych členských štátov.
Získanie kontraktu bude podmienené preukázaním príspevku navrhovaného projektu na dosiahnutie prvotriednej kvality a na podporu inovácií a konkurencieschopnosti. Na projekty určené pre malé a stredné podniky (MSP) a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou (tzv. mid-caps, teda podniky, ktoré už nespadajú do kategórie MSP, zároveň však nemajú viac ako tritisíc zamestnancov) a na aktivity súvisiace so Stálou štruktúrovanou spoluprácou (PESCO) sa bude vzťahovať vyššie spolufinancovanie zo strany EÚ.

Čo môže byť financované? EDIDP bude spolufinancovať fázu vývoja nových alebo modernizovaných obranných produktov či technológií v EÚ, teda tú časť procesu, ktorá nasleduje po výskume a predchádza výrobe. Prostriedky sa budú môcť vynaložiť napríklad na štúdie, dizajn,  testovanie či certifikáciu produktov v oblasti:
•     diaľkovo riadených leteckých systémov,
•     satelitnej komunikácie,
•     autonómneho prístupu do kozmického priestoru a trvalého monitorovanie Zeme,
•     energetickej udržateľnosti,
•     kybernetickej bezpečnosti,
•     námornej bezpečnosti,
•     vojenských spôsobilostí najvyššej triedy vo vzduchu, na zemi i na mori,
•     spoločných doménových systémov, vrátane strategických podporných schopností.

EDIDP je pilotným projektom Európskeho obranného fondu ktorý by mal v nasledujúcich siedmich rokoch s pomocou navrhovaného rozpočtu v objeme 13 miliárd eur podporovať užšiu spoluprácu členských štátov a efektívnejšie využívanie peňazí daňových poplatníkov, a posilniť tak nezávislosť EÚ v oblasti obrany.