piatok 6. júla 2018

Dane: Za rok 2018 sa môžu odpočítať vyššie sumy

Poukázala na to Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) s tým, že zmeny v položkách daňového priznania ovplyvnila zmena výšky životného minima.
   
Nezdaniteľná časť bude po novom 3937,35 eura v prípade, ak je základ dane najviac do výšky 20.507 eur. Vzrástla aj suma daňového bonusu, ktorá je podľa SKDP 266,04 eura ročne na jedno vyživované dieťa. Zmení sa aj výška zarobenej sumy, pri ktorej sa platí 19% daň z príjmov. Narástla aj suma, pri zarobení ktorej nevzniká povinnosť platiť daň, a to 1968,67 eura.
Zmena výšky životného minima, ktoré je od 1. júla t. r. na Slovensku 205,07 eura, ovplyvňuje mzdy, dane, ale aj sociálne dávky. Napríklad rodičovský príspevok bude od 1. januára budúceho roka 220,70 eura, prídavok na dieťa 24,34 eura a príplatok k prídavku na dieťa bude predstavovať 11,41 eura.

Životné minimum ovplyvňuje tiež podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok – od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 246,10 eura, teda 1,2-násobok životného minima. Zmena životného minima podľa poradcov ovplyvní aj výšku príjmu, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie, či nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku.